Gaziantep Özel Fen Lisesi

 
K_Adı:
Şifre:
 

 

 

Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüzde, çocuklarımızın eğitimi konusuna daha ilgili, araştırmacı ve sorgulayıcı yaklaşmamız gerekmektedir. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras; eğitimdir. Çocuklarımızın gelecekteki yaşam kalitelerini artırabilmek; onun mutlu, başarılı ve sosyal  bir birey olmasını sağlamak istiyorsak, ona iyi bir eğitim sağlamalıyız. İyi bir eğitim; iyi bir okulla olur.

Gün içinde okul, kurs, uzun etütler ve sınavlar arasında yorulan çocukların, tüm enerjilerini ve zamanlarını üniversite sınavına yönelik derslerine odaklayabilmeleri için kursu okula entegre ederek yeni bir öğretim sistemi oluşturduk. Gençlerimizin iyi bir akademik eğitim alması için ve onların geleceğini bugünden planlanlanması adına Teknonet Fen Lisesi olarak onlarla birlikte yoğun bir çalışma programı takip ediyoruz.

.Okulumumuzda öğretim sistemimiz konu anlatımı ve arkasından konuyu pekiştirecek soruların çözümüyle başlar. Her gün iki oturumda Etüt Takip ve Akademik Performans (ETAP) Sınavı uygulanır. ETAP Sınavlarını öğrenme sürecinin olmazsa olmaz bir parçası olarak değerlendiririz ve ayrıca ETAP Sınavları sayesinde öğrencilerimizin sınav deneyimi kazanması ve farklı soru tiplerini tanıması amaçlanmaktadır. ETAP Sınavları aynı gün değerlendirilip öğrencimizin akademik gelişimi takip edilmektedir ve ertesi gün ETAP soruları sınıfta çözülür, öğrencilerle her sorunun analizi yapılır. Üniversite sınavı gibi çoktan seçmeli sınavlarda başarılı olmak için ilgili derslerdeki konulara hakim olmak yeterli olmamaktadır. Bu tip sınavlarda yüksek başarı elde etmek için konulara hakim olmanın yanında ilgili konuyla ilgili tüm soru tiplerini de defalarca çözmüş olmak gerekiyor.Geçmiş yıllarda iyi üniversitelerin iyi fakültelerini kazanan öğrencilerimizin ortak özellikleri hiç aksatmadan günlük olarak yüzleri bulan sayılarda soru çözmüş olmalarıdır.

Teknonet Fen Lisesi olarak amacımız; bilgiyi özümseyen, araştıran, sorgulayan, analitik düşünen ve doğru iletişim kurabilen, toplum bilinci yüksek, başarıya inanan gençleri Türkiye’nin yarınlarına hazırlamaktır.

Her öğrencinin yetenekleri ve ilgi alanları farklıdır. Kurumumuzda her öğrenci kendi potansiyelinin en üst noktasına ulaşabilmesi için öğrenci odaklı, verimli ve planlı bir sistem içerisinde birebir takip edilir.

Okulumuzda akademik eğitim yanında öğrencilerimizin bedensel, sosyal ve kültürel gelişimleri de gözönünde bulundurulmakta ve öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçmeli dersler almaktadırlar.

  • TEKNONET Fen Lisesi öğrencisi kendisiyle aynı hedef ve aynı çalışma ruhuna sahip öğrencilerle birarada eğitim öğretim görür.
  • TEKNONET Fen Lisesi öğrencisi sonuç odaklı, verimli ve planlı çalışır.
  • TEKNONET Fen Lisesi öğrencisi için başarı heyecan veren bir süreçtir ve heyecan duydukça daha çok çalışır.
  • TEKNONET Fen Lisesi öğrencisinin bir ideali ve bir hedefi vardır.
  • TEKNONET Fen Lisesi öğrencisinin kendine olan güveni ve inancı yüksektir.
  • TEKNONET Fen Lisesi öğrencisi anlamadığı ve çözemediği konularda hemen pes etmez.
  • TEKNONET Fen Lisesi öğrencisi zamanını planlayabilir ve düzenli çalışma alışkanlığına sahiptir.
  • TEKNONET Fen Lisesi öğrencisi ailesine ve öğretmenlerine saygı gösterir ve değer verir.
  • TEKNONET Fen Lisesi öğrencisi sınıf arakadaşlarıyla iyi bir iletişim içerisindedir ve onların deneyimlerinden istifade eder.
  • TEKNONET Fen Lisesi öğrencisi sorgulayan,  araştıran,  kendisinin yeteneklerini farkındadır ve güçlü zayıf yönlerinin bilincindedir.

Öğrencileri ve öğretmenleriyle Gaziantep'in en iyi Fen Lisesi Teknonet Fen Lisesidir.

Online Ders ve Sınav Girişi

 
Öğretmen Girişi
 
 

 

 
Öğrenci Girişi
 
 

 

 

     
 

Gaziantep Fen Lisesi

Gaziantep'in en iyi Fen Lisesi

  Copyright@2007 Bilal YAĞDIRAN