Önsöz

Çoğu zaman biz farkına varamasak da tüm yaşamımız yaptığımız iş
doğrultusunda şekilleniyor. Maalesef iş ve özel hayatımız şeklinde iki ayrı
hayatımız yoktur çünkü bu ikisini tamamen birbirinden ayırabilmek mümkün
değildir. Her gün işimiz için belli bir mesai harcarız yani hayatımızın önemli bir
kısmı işyerinde geçer. Hal böyleyken gün boyu zorluklarla mücadele ettiğimiz,
oldukça yıpratıcı bir iş yerindense her gün severek gideceğiniz bir işinizin olması
daha mutlu ve huzurlu olmanızı sağlar.
Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de iş bulma olanakları ve
kazançları bakımdan doktorluk, eczacılık, diş hekimliği ve mühendislik gibi
meslekler diğerlerine göre biraz daha ön plana çıkmaktadır. Doktorluk, eczacılık,
diş hekimliği gibi fakültelerden alınan diplomalar yalnızca o fakülteyi başarıyla
bitirdiğinizi gösteren bir belge değil aynı zamanda bir berat yani zorunlu
yeterlilik belgesidir. Örneğin bir tıp diploması olmadan kimse doktorluk
yapamaz. Bu mesleklerin diğer bir avantajı ise toplum içindeki saygınlıklarıdır.
Doktorluk, hemen her toplumda ve her dönemde en saygın mesleklerden biri
olmuştur. Tıp eğitiminin ulaşılması ve tamamlanmasının zor olması toplumun
nadide insanları olan doktorların toplumda saygı görmelerini ve düşüncelerine,
öngörülerine itibar edilmesini sağlar. Mühendislik için mezun olduktan sonra ise
iş bulma olasılığı bakımından Boğaziçi, ODTÜ gibi bazı üniversitelerden mezun
olanlar diğerlerine göre daha avantajlı oluyorlar. Boğaziçi, ODTÜ gibi
üniversitelerin mühendislik fakültelerini ya da tıp, diş hekimliği gibi fakülteleri
kazanabilmek için ise önünüzde üniversite sınavı gibi bir "fırsat" var. Üniversite
sınavında sıralamanız ilk yirmibin olduğunda yukarıda bahsettiğimiz fakültelerde
okuma hakkı edinirsiniz ki bu kitapçığın içeriği de sizin bu hedefe ulaşabilmeniz
için size bir takım ipuçları vermek. 1996 yılından günümüze yüzlerce öğrencimin
üniversite sınavında dereceye girmelerinde onlara rehberlik ve koçluk yapmış
olmanın gurur ve mutluluğuyla kendi öğrencilerime yardımcı olduğum gibi diğer
gençlerimize de üniversite sınavına hazırlık sürecinde bu kitapçıkta anlattığım
yöntem ve tekniklerle yardımcı olmaya çalışacağım.

Blog Anasayfa