Deneme sınavlarında nelere dikkat etmek gerekir?

Sınava hazırlık sürecinde deneme sınavı çözmenin çok önemli olduğunu
hepimiz biliyoruz. Deneme sınavlarından kaçınmak yerine deneme sınavlarını
bilgi, beceri, zaman kullanımınızı geliştirmenizi sağlayan fırsatlar olarak görmeniz
gerekir. Ayrıca yüksek sınav kaygısını ve sınav süreci yaklaştıkça artan stresi ancak
çok sayıda deneme sınavlarına girerek aşabilirsiniz.
Deneme sınavları tekrar yaparak konuları ya da soru tiplerini unutmanızı
engellerken aynı zamanda eksik konularınızı belirlemenize de yardımcı olur.
Hangi konularda eksiklerinizin olduğunu bilmeniz çalışma planınızı hazırlarken
size yol gösterici olur. Bu nedenle sınavlardan sonra yanlışlarınızı ya da
yapamadığınız soruları tek tek gözden geçirmeli ve çalışmalarınıza bu doğrultuda
devam etmelisiniz.
Deneme sınavları, sınav sırasında hangi dersten başlamanız gerektiğini ve
her derse yaklaşık ne kadar zaman ayırmanız gerektiğiyle ilgili size fikir verir ve
sizin için en verimli olan stratejiyi geliştirmenizi sağlar. Gerçek sınavdan önce
yeteri kadar çok deneme sınavına girerseniz zamanı iyi kullanmakla ilgili kendi
stratejinizi mükemmelleştirme fırsatınız olur.
Girdiğiniz her deneme sınavını ciddiye alın, deneme sınavlarının gerçek
sınavın bir provası olduğunu unutmayın. Deneme sınavı çözerken sırasıyla hangi
dersleri çözeceğiniz ile ilgili bir strateji geliştirin. Hangi dersten başlamak sizin
için en verimli oluyorsa o dersten başlayın ve daha önce kararlaştırdığınız sıradaki
diğer derse geçin. Her öğrencinin sırasıyla hangi derse ait testleri çözeceği
birbirinden farklı olabilir. Önemli olan size en uygun stratejiyi geliştirmenizdir.
Deneme sınavlarında gerçek sınavda nasıl bir sıralama izleyeceğinize karar
vermeli, onlarca deneme sınavında bu sıralamayı uygulamalı ve en nihayetinde
gerçek sınavda da bu stratejiyi uygulamalısınız.
Sınava önce en başarılı olduğunuz dersteki soruları çözerek başlayın ve
çözebildiğiniz soruları çözün ancak çözemediğiniz sorular üzerinde fazla vakit
harcamadan geçin. Çözemediğiniz bir soruyu çözmek için inat edip gereğinden
fazla zaman harcamanız hem kaygınızı artıracak hem de sizin için sınavda çok
değerli olan zamanınızı çalacaktır. Unutmayın aynı ders içerisindeki doğru
yanıtladığınız soruların her birinin size kazandıracağı puan birbirlerinden farklı
değildir. Örneğin matematik testindeki çok zor ve çok kolay soruların puanı
aynıdır. Çözemediğiniz sorulara geri dönüp bakmak üzere kitapçık üzerinde
bir işaret koyun ve diğer sorulara geçin. Testin tüm bölümlerini bu şekilde
tamamladıktan sonra tekrar başa dönme işlemine turlama tekniği adı verilir. Başa
döndüğünüzde önceki turda çözemediğiniz sorulara tekrar bakın. İkinci turdaki
siz ile ilk turdaki siz artık aynı değilsiniz çünkü bu süreçte zihninizde onlarca
farklı işlem gerçekleşti. İkinci turda daha önce çözemediğiniz sorulara tekrar
bakın, gözünüzden kaçan bir nokta ya da işlem hatasından dolayı yapamadığınız
soruların bir kısmını çözebildiğinizi göreceksinizdir. Yine de çözemediğiniz
soruları tıpkı ilk turdaki gibi geçin ve zamanınız kalırsa onlara üçüncü turda
tekrar dönün. Turlama tekniğiyle zamanınızı en iyi biçimde kullanmış olursunuz
ve ayrıca ilk turda soruların çoğunu bitirdiğiniz için kaygınız azalır ve kalan
sürede kendinize olan güveniniz artar.
Deneme sınavını çözdükten sonra doğru ve yanlışlarınızı kontrol edin.
Sınav sırasında yanlış çözdüğünüz ya da boş bıraktığınız sorulara tekrar bakın
ve çözmeye çalışın. Çözemediğiniz soruların ilgili olduğu konularda eksikleriniz
olduğunu düşünüyorsanız o konulara tekrar dönün. Eğer bu şekilde deneme
sınavı sonuçlarını gerektiği gibi analiz edip eksiklerini giderebilirseniz her
deneme sınavında başarınız artacaktır.
Her sınav sorusu soru kökü, öncüller, tablo, grafik ve seçenekleriyle bir
bütündür. Sorulardaki tüm verilenleri kullanarak soruların doğru cevabını
bulmaya çalışın. Bir soruda doğru cevabı bulamadığınız zaman önce doğru cevap
olamayacak seçenekleri eleyip iki seçenek arasında kaldıysanız bir tahminde
bulunarak size en yakın gelen seçeneği işaretleyebilirsiniz. Sınavda dört yanlış
cevabın bir doğru cevabı götüreceği için hiçbir fikrinizin olmadığı soruları boş
bırakın.Çözdüğünüz her bir soruyu diğer soruya geçmeden cevap kâğıdına
kodlamanız önerilir. Bu şekilde kaydırma yapma ihtimaliniz azalır ve kaydırma
yapsanız bile çok kısa zamanda fark edersiniz. Cevap kâğıtlarında boş bırakılan
sorulardan sonraki sorunun cevabını işaretlerken daha dikkatli olmanız olası
kaydırmalarınızın önüne geçer.

Blog Anasayfa