Özel ders nedir, ne değildir?

Bugün markette kırklı yaşlarda bir adam çocuğunun eski öğretmeni olduğunu
anladığım bir kadınla karşılaştı ve kısa bir hal hatır sorma sonrası kadın “Halil ne
yapıyor?” diye sordu. Baba’nın yanıtı “Valla eve bir öğretmen geliyor, bir öğretmen
gidiyor ama bizimkinde tık yok!” oldu. Bu cevap çocuğunun derslerde başarısının
artması için yoğun bir şekilde özel ders aldıran birçok ebeveynin yaşadığı bir
çaresizliği anlatan bir serzeniştir. Özel ders, her derde deva gibi pazarlanan ancak
etkisi plasebo etkisinden öteye gitmeyen bir ilaç gibidir maalesef. Öğrencinin
ders başarısının düşük olmasının onlarca farklı nedeni varken çözümünün tek bir
şey olması (özel ders) ilginç olmaz mıydı? Her çocuk birbirinden farklıdır; bilgi
birikimi ve motivasyonu farklıdır, farklı şekilde algılar ve öğrenir, farklı çalışma
ve öğrenme hızlarına sahiptirler. Tıpkı spesifik bir hastalık için üretilen ilaç gibi
özel ders de belirli öğrenciler için belirli şartlarda ve belirli süre devam ettiğinde
faydalıdır. Aksi halde çoğunlukla veliler için para kaybı, çocuk için ise
onarılamaz yan etkilere sahiptir.
Özel dersin en verimli olacağı durumu bir örnekle açıklamaya çalışayım;
Öğrenci okulda ya da kursta örneğin fizik dersindeki "dinamik" konusunda
öğretmenini dinliyor, öğretmenin tahtada çözdüğü soruları anlamaya çalışıyor
ve eve geldiğinde o konuyla ilgili soru çözmeye çalışıyor olsun. Çözmeye
çalıştığı sorular içinde ne kadar uğraşırsa uğraşsın bir türlü çözemediği sorular
olabilecektir. Bir haftalık süreç sonunda her gün çözemediği dinamik konusuyla
ilgili bu soruları biriktirip özel derste öğretmenine sorarak çözümünü
öğrenmesi en etkili ve verimli özel ders olacaktır. Eğer okulda ya da kurstaki
öğretmeninden konuyu anlamakta güçlük çekiyorsa öncelikle eve geldiğinde
internette dinamik konusuyla ilgili mevcut bulunan onlarca videodan bir kaçını
izleyerek o konuyu anlamaya çalışabilir. Yani anlamadığı konularda özel derse
başvurmadan önce internette bulunan yüzlerce konu anlatımlı videodan
faydalanmayı düşünmek ekonomik açıdan daha iyi ve özel ders kadar verimli
olacaktır.

Blog Anasayfa